СЪБИТИЯ                 

Сценография

Форма на обучение:

Редовно, с продължителност 4 години

 

Основана:

2004 г.

 

Образователна степен:

Бакалавър

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА:

Специалността съществува от 2004 г. Целта и е да създава квалифицирани художници – сценографи, които в бъдеще да намерят своята реализация в драматичния театър, кукления театър и киното. Студентите от специалността се обучават съвместно с колегите си режисьори и актьори, работят в екипи по реализацията на курсови и дипломни работи.

Обучението разпределя своите приоритети върху основополагащи за професията на сценографа знания в областта на дизайна на сценичното пространство, костюма, осветлението, грима. Обръща внимание на различните жанрове, драматургии и практики в драматичното,  кукленото и кино изкуството. Програмата има интердисциплинарен характер. Целта и е да създаде бъдещи автори с богата култура, високи пластични и изобразителни умения и модерен поглед върху различните сценични, екранни и визуални изкуства и съществуващите връзки между тях. Усвояването на всички умения, необходими за професионалното изграждане на студентите, започва с програми по рисуване, живопис, скулптура, основи на композицията за драматичен и куклен театър, техники и технологии, макетиране, история на костюма, перспектива – през първата година. Обучението по тези предмети продължава  и през следващите учебни години, давайки възможност студентите да обогатят знанията и практическите си умения в използването на различни техники и материали и владеене на разнообразен пластичен и изобразителен език, с които те да боравят свободно в създаването на авторските си проекти. През втората година се изучават допълнително сценография за драматичен и куклен театър, екранен дизайн, режисура за драматичен и куклен театър, конструиране и моделиране на костюма, история на пластичните изкуства. Сценично и екранно осветление, грим, компютърни технологии и дизайн са програми, които допълват обучението в третата година и подготвят студентите за последната, четвърта година от обучението им, в което те подготвят два дипломни проекта – по един за драматичен и куклен театър, избирайки свободно  драматургичните произведения и жанра.

Дипломните проекти включват  разработване на авторска сценография, костюми, кукли, създаване на технически спецификации и светлинни картини. Представянето на проектите се реализира чрез сценографски макети и 3D проекти , реализирани кукли, проекти на костюми и светлинни картини, чертежи. Като неделим компонент от обучението, необходим за развитието на студентите, са включените в програмата избираеми дисциплини, които дават допълнителни знания свързани с теорията и историята на българския и европейския театър и литература, драматургия, естетика, философия, музика. Курсовете по мит и религия, семиотика на изкуството, модерен и постмодерен театър, теория на спектакъла разширяват кръгозора на студентите и ги правят съпричастни към съвременните практики в развитието на сценичния език.

През третата и четвъртата година на обучението си най-изявените студенти работят заедно със студентите по режисура и реализират на учебните сцени съвместно с тях дипломните им спектакли. Участват също като автори сценографи в дипломните актьорски спектакли на голямата сцена на Театър „НАТФИЗ“ в екип с професионални режисьори, както и като асистент сценографи в театрите в София и страната. Преподавателите в специалността са изявени, уважавани, активно работещи сценографи и художници, което дава възможност на студентите, освен добрата теоретична подготовка, да получават  актуални практически знания и познания за реалностите на професията.

 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

Обучението е само редовно с продължителност 4 години. Всеки семестър завършва с публичен изпит – конферанс, на който студентите представят пред комисия от преподаватели и студенти реализираните си авторски проекти и ги защитават, представяйки идеите си пред аудиторията и отговаряйки на зададени въпроси. Обучението завършва с публична защита и теоретична разработка върху две произведения за драматичен и куклен театър, както и представяне на реализирани спектакли.

 

КВАЛИФИКАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ:

Завършващите специалността придобиват образователно – квалификационна степен „Бакалавър“, с професионална квалификация „Сценограф“. Придобитите знания и умения ги правят конкурентноспособни и им дават възможност да се развиват, повишавайки образованието и квалификацията си в магистърски програми, предлагани от различни академии и университети в България и чужбина. Завършилите специалност „Сценография“ могат да се реализират като сценографи и костюмографи в драматичния, кукления театър, и киното.

 

ПРИЕМЕН ИЗПИТ:

I кръг (анонимен)

Първа част: цветна скица –  проект  на сценография за сцена от посочените пиеси

Формат : 35/50 см, каширан картон

Цветен материал по избор – темпера, акварел, пастел, молив

 

Втора част: цветни скици на костюми на участващите в сцената персонажи

Формат: 25/35 см.

Цветен материал по избор – темпера, акварел, пастел, молив

Продължителност: 6 часа

 

Пиеси за подготовка:

 1. Йордан Йовков , „Албена“
 2. Йордан Радичков, „Януари“
 3. Константин Илиев „Нирвана“
 4. Уилям Шекспир, „Както ви харесва“
 5. Антон П. Чехов, „Вишнева градина“
 6. Тенеси Уилямс, „Стъклената менажерия“

 

II кръг (анонимен)

Свободни графични скици на цяла фигура от натура, направени от два различни ракурса.

Формат: 35/50 см.

Графичен материал по избор: молив, въглен, креда, пастел

Продължителност: 3 часа

 

III кръг

Първа част: Тест

Тестът включва въпроси, отнасящите се до общи познания в области като изобразително изкуство, литература, театър, кино, история, както и въпроси засягащи езиковата и визуалната култура на кандидатите.

Продължителност: 30мин.

 

Втора част: Разговор с комисията.

Разговорът включва коментар на сценографския проект от 1-ви кръг, въпроси свързани с отношението и интереса на кандидатите към сценичните изкуства, лични предпочитания относно творци и произведения на театъра, киното и визуалните изкуства, както и показ на свободни авторски работи.

 

 

Примерен тест – 3-ти кръг

 

Подчертайте излишното в поредицата:

 1. а/ метър, б/сантиметър, в/ нанометър, г/ дециметър, д/милиметър
 2. а/ маринист, б/ портретист, в/пейзажист, г/ импресионист, д/художник
 3. а/ светкавица, б/ искра, в/ ток, г/факла, д/свещ
 4. а/ закрила, б/ отбрана, в/ защита, г/отбой, д/атака
 5. а/ букет, б/ китка, в/ стрък, г/сноп, д/наръч

 

Кое подхожда на подчертаната дума:

 1. къща

а/ силен, б/ разклонен, в/ скалист, г/селски, д/ сътворен

 1. езеро

а/ солен, б/ зелен, в/ син, г/воден,  д/ сух

 1. книга

а/ четлив, б/ верен, в/ читаем, г/многообразен, д/ свенлив

 1. вятър

а/ подвижен, б/ уморен, в/ студен, г/ ясен, д/ настойчив

 

Кое е:

 1. сила

а/ мощ, б/ мярка за работоспособност, в/ енергия, г/ характеристика на взаимодействие на телата, д/характер

 1. статут

а/ позиция, б/ правно положение, в/ власт, г/ длъжност, д/скулптура

 1. оракул

а/ фокусник, б/ магьосник,  в/ селскостопански работник, г/ предсказател, д/лекар

 1. ритуал

а/ сватба, б/ церемония, в/ клетва, г/ празник, д/магия

 

Посочете най-подходящия антоним на:

Безчовечен

а/ хуманен, б/ възпитан, в/ добродетелен, г/ отстъпчив, д/ внимателен

Безскруполен

а/отзивчив, б/ чувствителен, в/ почтен , г/ милостив , д/ търпелив

Пасивност

а/ енергичност , б/ дръзновение , в/ импулсивност , г/ деятелност , д/ находчивост

Привлекателно

а/ неприятно, б/ противно, в/ отблъскващо, г/ неприветливо , д/ скучно

Обобщавам

а/ персонализирам, б/ индивидуализирам, в/ типизирам, г/ конкретизирам,

д/ селекционирам

Консервативен

а/ положителен, б/ реакционен, в/ прогресивен, г/ старомоден, д/ модерен

Консенсус

а/ несъгласие, б/ противоречие, в/ неразбиране, г/ недоверие, д/ непоследователност

Варварски

а/ изтънчен, б/ благороден, в/ изискан, г/ деликатен, д/ културен

Ерос е най-близо като смисъл и внушение до:

а/ тъмнина, б/ любов, в/ вид грозде, г/ препарат за почистване

 

Трите допълнителни цвята в цветния спектър са:

а/ син, б/ виолетов, в/ оранж, г/ зелен, д/ червен

Контрастният цвят на жълтия цвят е:

а/ син, б/ зелен, в/ кафяв, г/ виолетов, д/ розов

Кольо Фичето е:

а/ възрожденски художник, б/ възрожденски архитект и строител, в/ български писател

Захарий Зограф е:

а/ руски художник, б/ български иконограф и живописец, в/ български архитект

Владимир Димитров – Майстора е:

а/ възрожденски писател, б/ склуптор, в/ художник

Леонардо да Винчи е:

а/ Италиански политик, б/ ренесансов художник и архитект, в/ извстен сладкар

Салвадор Дали е:

а/ испански поет, б/ художник сюрреалист, в/ американски художник

 

Напишете името на:

Един български театрален режисьор:

Един български кинорежисьор:

Напишете заглавието на театрален спектакъл, който харесвате:

Напишете заглавието на филм, / български, американски или европейски/ който харесвате:

 

 

[smartslider3 slider=2]