Театър на движението - Танцов театър

Целта на образованието е студентите да усвоят класическите и съвременни техники и технологии за развитие на човешкото тяло; да се запознаят с основните европейски школи и съвременните експериментални методи – пластика, движение и танц; да се научат да работят в екип, като се насочват да открият и развият творческата си индивидуалност в посока на театъра на движението.

Форма на обучение:

Редовно, в класове, с продължителност 4 години

Основана:

1990г.

Образователна степен:

Бакалавър

Дипломиране:

Дипломирането се осъществява със спектакли на сцената на Учебен драматичен театър.

Завършилите студенти придобиват образователно-квалификационна степен “Бакалавър”, с професионална квалификация “Актьор за театър на движението”.
Завършилите имат възможност за изяви в съвременните форми на драматичен, физически, невербален театър, както и в киното, естрадата, шоу програмите, телевизията и рекламата, както и да продължат своето образование в образователно-квалификационна степен “Магистър”.

Прием:

ПРИЕМЕН ИЗПИТ 

Кандидатите трябва да подготвят: три пластически етюда (до 1.5 мин.); три танцови комбинации със съответната техника (класическа или историческа, съвременна, фолклорна с дължина до 1.5 мин.); драматични материали — една басня, едно стихот­ворение, един монолог, една песен.

І КРЪГ
Кандидатите изпълняват един пластически етюд и един танц по собствен избор.

Цел: Проверка на психо-физическите данни и нивото на пластическите умения.

ІІ КРЪГ
Изпълнение на подготвените словесни материали и песента, като кандидатите започват с материал по свой избор.
По избор на комисията изпълняват останалите танцови ком­бинации.

Цел: Проверка на артистичните заложби и музикалността, разкриване на техническите танцови възможности.

ІІІ КРЪГ

Първа част. По избор на комисията кандидатите представят останалите материали и изпълняват задачи за: асоциативност и адаптивност към нестандартно поставени задачи.

Цел: Проверка на импровизационните възможности и асо­циативното мислене.

Втора част. Разговор с кандидатите.
Цел: Проверка на общата им култура и тяхната мотивация.

Повече информация за специалността можете да откриете в кандидатстудентския справочник на НАТФИЗ.

Задължителни дисциплини

 • Актьорство за драматичен театър
 • Биомеханика
 • Български народни танци
 • Импровизация на сценичното движение
 • История на танца
 • Класическа пантомима
 • Клоунада
 • Пантомимен синтез
 • Синтез за танцов моноспектакъл
 • Синтез на движенчески спектакъл
 • Сценична акробатика
 • Сценични бойни техники
 • Съвременни танцови техники
 • Танцов синтез
 • Театрална антропология
 • Театър на маските
 • Техника на джаз танца
 • Техника на класическия танц
 • Увод в историята на театъра

Незадължителни дисциплини

 • Актьорство в екранните изкуства
 • Допълнителна професионална практика
 • Естетика
 • Етнофолклорни танци
 • Източни сценични бойни техники
 • История на българския театър
 • История на европейската литература – Модернизъм
 • История на европейската литература-Постмодернизъм
 • История на европейския театър – Модернизъм
 • История на европейският театър – Постмодернизъм
 • История на митологията и религията
 • История на музиката
 • История на пластичните изкуства
 • История на руския театър
 • История на философията
 • История на цивилизациите
 • Йога техники
 • Модерни танцови техники
 • Музикално обучение
 • Основи на драматургията
 • Основи на психологията
 • Стил и етикет
 • Сценичен грим и прическа
 • Сценична реч
 • Танцова акробатика
 • Танцова импровизация и структуриране
 • Увод в историятa на киното
 • Увод в историята на литературата