Магистърска програма по ЕКРАННА ДРАМАТУРГИЯ

Ръководител на специалността: проф. д-р Станислав Семерджиев

 

Характеристика на специалността

Специалността е ориентирана към студенти, които искат да задълбочат познанията си в практиката на екранната драматургия и да подготвят проект за кандидатстване в български и международни финансиращи институции.

 

Форма на обучение

Редовно – 2 семестъра.

През първия семестър студентите работят по етапите на драматургичните си проекти в избрания от тях профил.

През втория семестър студентите завършват драматургичната част и подготвят проекта си за кандидатстване пред национални и международни финансиращи институции.

 

Дипломиране

Студентите се дипломират с пакет от документи (на български и на английски език): сценарий, трийтмънт, синопсис, анотация, характеристика на основните персонажи.

 

Приемен изпит

1 кръг. Кандидатите представят А) творческа биография и Б) портфолио, което съдържа техни творчески продукти – филми, сценарии, разкази, новели, романи, пиеси, либрета или други материали, които според тях представят развитието им до момента.

 

2 кръг. Комисията провежда събеседване с кандидатите по въпроси в областта на световната култура, обществения живот и личните им творчески пристрастия и планове.

 

Окончателната оценка се оформя от сбора на оценките от двата кръга. Кандидатите се класират по низходящ бал.

 

⇒КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КОНСУЛТАЦИИ

 

За допълнителна информация: ed@natfiz.bg