Магистърска програма по ЕКРАННА РЕЖИСУРА

Ръководител на специалността: проф. д-р Светослав Овчаров

 

Характеристика на специалността

Специалността е ориентирана към студенти, които искат да задълбочат познанията си в практиката на екранната режисура и да подготвят проект за кандидатстване в български и международни финансиращи институции.

 

Форма на обучение

Редовно – 2 семестъра.

През първия семестър студентите работят по режисьорските си проекти в избрания от тях профил и заснемат демо-епизод от него с дължина до 7 минути.

През втория семестър студентите подготвят проекта си за кандидатстване пред национални и международни финансиращи институции.

 

Дипломиране

Студентите се дипломират с пакет от документи (на български и на английски език): сценарий, трийтмънт, синопсис, анотация, режисьорска експликация, характеристика на основните персонажи, фотоси и видео от избрани места за снимки, кастинг на основните роли(за игралните проекти), демо-епизод, детайлен бюджет, продуцентска стратегия за осигуряване финансирането на проекта, финансов план, план за разпространение на проекта.

 

Приемен изпит

1 кръг. Кандидатите представят А) творческа биография и Б) портфолио, което съдържа техни творчески продукти – филми, сценарии, фотоси или други материали, които според тях представят развитието им до момента.

 

2 кръг. Комисията провежда събеседване с кандидатите по въпроси в областта на световната култура, обществения живот и личните им творчески пристрастия и планове.

 

Окончателната оценка се оформя от сбора на оценките от двата кръга. Кандидатите се класират по низходящ бал.

 

⇒КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КОНСУЛТАЦИИ

 

За допълнителна информация:  er@natfiz.bg