Факултет „Екранни изкуства“ в НАТФИЗ е създаден през 1973 година и е приет за член на Световната асоциация на филмовите и телевизионни висши училища (CILECT) през 1982 година. Учебните планове съчетават специализирано аудиовизуално и общо хуманитарно обучение. Преподавателският състав включва най-добрите български режисьори, сценаристи, оператори, монтажисти, звукорежисьори, дизайнери, аниматори, фотографи, продуценти, изследователи и критици, доказали високия си професионализъм в страната и чужбина.

 

БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН:

 • Филмова и телевизионна режисура
 • Филмово и телевизионно операторство
 • Филмов и телевизионен монтаж
 • Филмов и телевизионен звук
 • Филмово и телевизионно продуцентство
 • Фотография
 • Драматургия
 • Анимация и виртуален дизайн
 • Екранни изследвания и журналистика

 

МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН:

 • Мениджмънт в екранните изкуства
 • Филмово и телевизионно изкуство
 • Естетика на приложната фотография

 

 

 

Факултeтен съвет „Екранни изкуства“

 

 • Председател, Декан

 Доц. Любомир Христов

 

 • Членове

Проф. д.н. Мая Димитрова

Проф. д.н. Мирослав Дачев

Проф. д-р Станислав Семерджиев

Проф. д-р Светослав Овчаров

Проф. д-р Дочо Боджаков

Доц. д-р Емил Рашев

Доц. д-р Мартин Димитров

Доц. д-р Нина Алтъпармакова

Доц. Иглена Русева

Доц. Росица Илиева

Ас. Нели Димитрова

Красимира Дамянова – студент 3 ФТР

 

Катедра: “Филмова и телевизионна режисура и анимация”

 

 • Ръководител

Доц. Росица Илиева

 • Членове

Проф. д-р Дочо Боджаков

Проф. д-р Светослав Овчаров

Доц. Владислав Будинов

Доц. Любомир Христов

Доц. д-р Господин Неделчев

Доц. д-р Нина Алтъпармакова

Доц. д-р Елена Тренчева

Гл. ас. д-р Валентина Фиданова-Коларова

Ас. Христо Караиванов

Ас. Веселин Дочев

 

Катедра “Филмово и телевизионно операторство и фотография”

 

 • Ръководител

Доц. д-р Емил Рашев

 • Членове

Проф. д.н. Любомир Халачев

Проф. д.н. Николай Лазаров

Проф. д-р Емилия Стоева

Проф. д-р Теодор Янев

Доц. д-р Георги Николов

Доц. д-р Мартин Димитров

Доц. д-р Красимир Андонов

Доц. д-р Цветан Недков

Доц. Иглена Русева

Гл. ас. д-р Михаела Танева

Ас. д-р Александър Нишков

Ас. Даниел Леков

 

Катедра “Кинознание и драматургия”

 

 • Ръководител

Проф. д.н. Мая Димитрова

 

 • Членове

Проф. д.н. Мирослав Дачев

Проф. д-р Станислав Семерджиев

Проф. д-р Светлана Стойчева

Доц. д-р Ивайло Костов

Доц. д-р Иван Иванов

Доц. д-р Марин Дамянов

Доц. д-р Марияна Лазарова

Доц. Юрий Дачев

Гл. ас. д-р Красимир Кастелов

Ас. д-р Аспарух Николов

Ас. Нели Димитрова

 

 

Спонсори на Факултет “Екранни изкуства”

AVID         Bulcomp          WWFX