Факултeтен съвет „Сценични изкуства“

 • Председател, Декан

чл. -кор. проф. Пламен Марков

 • Членове

Проф. д.н. Анна Топалджикова

Проф. д.н. Камелия Николова

Проф. д-р Петя Цветкова

Проф. Боньо Лунгов

Проф. Дeляна Мичева

Проф. Славчо Маленов

Доц. Боряна Георгиева

Доц. Мария Диманова

Доц. Петър Пашов

Доц. Фанка Хаджиниколова

Гл. ас. д-р Валерия Кардашевска

 

Катедра „Актьорство и режисура за драматичен театър“

 • Ръководител

Проф. д-р Чайка Петрушева

 • Членове

чл. -кор. проф. Пламен Марков

Проф. д-р Атанас Атанасов

Проф. д-р Ивайло Христов

Проф. Здравко Митков

Проф. Иван Добчев

Проф. Маргарита Младенова

Проф. Снежина Танковска

Доц. д-р Пенко Господинов

Доц. Веселин Ранков

Доц. Мария Диманова

Ас. Калин Ангелов

Ас. Росица Обрешкова

Ас. Тея Сугарева

 

Катедра „Актьорство, режисура и сценография за куклен театър“

 • Ръководител

Проф. Боньо Лунгов

 • Членове

Проф. Жени Пашова

Проф. Майя Петрова

Проф. Румен Рачев

Проф. Славчо Маленов

Проф. Тодорка Рускова

Доц. д-р Константин Каракостов

Доц. д-р Мирослав Цветанов

Доц. Боряна Георгиева

Доц. Майа Енчева

Доц. Петър Пашов

 

Катедра „Сценична реч“

 • Ръководител

Проф. Деляна Мичева

 • Членове

Проф. д-р Анастасия Търколева

Проф. д-р Веселина Раева

Проф. д-р Емил Митрополитски

Проф. д-р Любомир Гърбев

Доц. д-р Катерина Илкова

Доц. Данко Йорданов

Д-р Тодор Димитров-Мечкарски

Гл. ас. д-р Валерия Кардашевска

Гл. ас. д-р Лора Мутишева

Ас. Надежда Панайотова

 

Катедра „Театрознание“

 • Ръководител

Проф. д.н. Камелия Николова

 • Членове

Проф. д.н. Анна Топалджикова

Проф. д-р Калина Стефанова

Проф. Венета Дойчева

Доц. д-р Борис Минков

Доц. Юрий Дачев

Гл. ас. д-р Асен Терзиев

Ас. д-р Ангелина Георгиева

 

Катедра „Сценично движение“

 • Ръководител

Проф. д-р Петя Цветкова

 • Членове

Проф. д-р Александър Илиев

Проф. Таисия Янбастиева

Доц. д-р Велимир Велев

Доц. д-р Дария Колева

Доц. Александра Хонг

Доц. Фанка Хаджиниколова

Доц. Ясен Вълчанов

Гл. ас. д-р Камен Иванов

Ас. Весела Хаджиниколова

Ас. Ивайло Димитров

Ас. Росица Николова

Ас. Александър Манджуков