Факултeтен съвет „Сценични изкуства“

Председател, Декан

Чл. -кор проф. Пламен Марков

Членове:

Проф. д.н. Камелия Николова

Проф. Снежина Танковска

Проф. д.н. Анна Топалджикова

Проф. д-р Петя Цветкова

Проф. Румен Рачев

Проф. Диляна Мичева

Проф. д-р Веселина Раева

Доц. Боряна Георгиева

Доц. д-р Пенко Господинов

Доц. д-р Константин Каракостов

Гл. ас. д-р Асен Терзиев

Боян Арсов – докторант

 

Катедра „Актьорство и режисура за драматичен театър“

Ръководител

Проф. д-р Атанас Атанасов

Членове

Проф. Пламен Марков

Проф. д-р Ивайло Христов

Проф. д-р Чайка Петрушева

Проф. д-р Лидия Върбанова

Проф. Здравко Митков

Проф. Снежина Танковска

Доц. д-р Мира Каланова

Доц. д-р Пенко Господинов

               Доц. д-р Петър Кауков

Доц. Веселин Ранков

Гл. ас. д-р Росица Обрешкова

Гл. ас. д-р Тея Сугарева

Ас. д-р Мирослава Гоговска

Ас. Калин Ангелов

Ас. Антон Угринов

 

Катедра „Актьорство, режисура и сценография за куклен театър“

Ръководител

Проф. Боньо Лунгов

Членове

Проф. Жени Пашова

Проф. Румен Рачев

Проф. Славчо Маленов

Доц. д-р Константин Каракостов

Доц. д-р Мирослав Цветанов

Доц. Боряна Георгиева

Доц. Майа Енчева

Ас. д-р Михаела Тюлева

Ас. д-р Петя Караджова

 

Катедра „Сценична реч“

Ръководител

Проф. Диляна Мичева

Членове

Проф. д-р Анастасия Търколева

Проф. д-р Веселина Раева

Проф. д-р Емил Митрополитски

Проф. д-р Любомир Гърбев

Доц. д-р Катерина Илкова

Доц. Данко Йорданов

Ас. д-р Тодор Димитров-Мечкарски

Доц. д-р Валерия Кардашевска

Гл. ас. д-р Лора Мутишева

Гл. ас. д-р Ралица Ковачева-Бежан

Ас. Надежда Панайотова

Ас. Павлета Семова

Ас. Мария Колева

               Ас. Теменуга Первазова

 

Катедра „Театрознание“

Ръководител

Проф. д.н. Камелия Николова

Членове

Проф. д.н. Анна Топалджикова

Проф. д-р Калина Стефанова

Проф. д-р Венета Дойчева

Доц. д-р Борис Минков

Гл. ас. д-р Асен Терзиев

Ас. д-р Ангелина Георгиева

 

Катедра „Сценично движение“

Ръководител

Проф. д-р Велимир Велев

Членове

Проф. д-р Петя Цветкова

Доц. д-р Дария Колева

Доц. Александра Хонг

Доц. Ясен Вълчанов

Гл. ас. д-р Камен Иванов

Ас. д-р Маргарита Божилова

Ас. Весела Хаджиниколова

Ас. Ивайло Димитров

Ас. Росица Николова