Председател /Декан на ФЕИ/

 • доц. Любомир Христов

 

Членове

 • проф.д.н. Мая Димитрова
 • проф. д.н. Мирослав Дачев
 • проф. д-р Станислав Семерджиев
 • проф. д-р Светослав Овчаров
 • проф. д-р Дочо Боджаков
 • доц. д-р Емил Рашев
 • доц. д-р Мартин Димитров
 • доц. д-р Нина Алтъпармакова
 • доц. Иглена Русева
 • доц. Росица Илиева
 • ас. Нели Димитрова
 • Красимира Дамянова – дипломант МЕИ