Председател:

 • проф. Пламен Марков /Декан на ФСИ/

 

Членове:

 • проф. д.н. Камелия Николова
 • проф. д-р Атанас Атанасов
 • проф. д-р Веселина Раева
 • проф. Румен Рачев
 • проф. Диляна Мичева
 • проф. д-р Петя Цветкова
 • доц. д-р Пенко Господинов
 • доц. д-р Константин Каракостов
 • доц. Боряна Георгиева
 • доц.д-р Асен Терзиев
 • Боян Арсов – докторант

 

Кооптирани членове – проф. Боньо Лунгов, доц. д-р Велимир Велев