Главен счетоводител

Красимира Царева

тел.+ 359(2) 9231 224
e-mail: k.tsareva@natfiz.bg
Работно време: 09. 00 – 18. 00 часа
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа

 

Касиер счетоводител

Ева Сакаджийска

Тел:+ 359(2) 9231 285
Работно време: 09. 00 – 18. 00 часа
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа

 

Финансов контрольор

Елица Ценова

Тел: + 359(2) 9231 243
Работно време: 09. 00 – 18. 00 часа
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа

 

Счетоводители

Снежана Делчева

Тел:+ 359(2) 9231 284
Работно време: 09. 00 – 18. 00 часа
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа

 

Стоянка Павлова

Тел:+ 359(2) 9231 282
Работно време: 09. 00 – 18. 00
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа

 

Дафина Иванчева

Тел:+ 359(2) 9231 283
Работно време: 09. 00 – 18. 00
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа

 

Гл. експерт Човешки ресурси

Емилия Градинарска

Тел: + 359(2) 9231 281
Работно време: 09. 00 – 18. 00 часа
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа