КАНДИДАТСТУДЕНСТКА КАМПАНИЯ 2014

РЕЗУЛТАТИ от изпит

I кръг

Актьорство за драматичен театър - резултати - мъже
Актьорство за драматичен театър - допуснати до II кръг

Актьорство за драматичен театър - съобщение за I кръг - жени

Филмова и телевизионна режисура - резултати от I част на I кръг
Филмова и телевизионна режисура - допуснати до II част на I кръг
Съобщение за допуснатите до II част на изпита от  I кръг

Филмово и телевизионно операторство - резултати
Филмово и телевизионно операторство - допуснати до II кръг
Съобщение за допуснатите до II  кръг

Театър на движението - Пантомима - резултати
Театър на движението - Пантомима - допуснати до II кръг
Съобщение за допуснатите до II кръг

II кръг

Театър на движението - Пантомима - резултати
Театър на движението - Пантомима - допуснати до III кръг

Актьорство за драматичен театър - съобщение за II кръг - мъже

III кръг

Театър на движението - Пантомима - съобщение за допуснатите до III кръг

Списъци на кандидат-студентите по специалности:

Бакалавърска степен

АДТ - мъже
АДТ - жени
АКТ - мъже
АКТ - жени
Анимация
Драматургия
Екранни изследвания и журналистика
Фотография
Филмово и телевизионно операторство
Филмов и телевизионен монтаж
Филмова и телевизионна режисура
Режисура за драматичен театър
Сценичен и екранен дизайн
Театър на движението
Театрознание и театрален мениджмънт

Магистърска степен

АМТК
Филмово и телевизионно изкуство
Мениджмънт в екранните изкуства
Мениджмънт в сценичните изкуства
Публична реч
Режисура в сценичните изкуства
Театрално изкуство

Календар