Членове

 • Проф. Пламен Марков
 • Проф. д-р Ивайло Христов
 • Проф. д-р Чайка Петрушева
 • Проф. д-р Лидия Върбанова
 • Проф. Здравко Митков
 • Проф. Снежина Танковска
 • Доц. д-р Мира Каланова
 • Доц. д-р Пенко Господинов
 • Доц. д-р Петър Кауков
 • Доц. Веселин Ранков
 • Гл. ас. д-р Росица Обрешкова
 • Гл. ас. д-р Тея Сугарева
 • Ас. д-р Мирослава Гоговска
 • Д-р Антон Угринов
 • Ас. Анастасия Лютова
 • Ас. Калин Ангелов