Ръководител

 • Проф. д-р Чайка Петрушева

Членове

 • Чл. -кор. проф. Пламен Марков
 • Проф. д-р Атанас Атанасов
 • Проф. д-р Ивайло Христов
 • Проф. Здравко Митков
 • Проф. Иван Добчев
 • Проф. Маргарита Младенова
 • Проф. Снежина Танковска
 • Доц. д-р Пенко Господинов
 • Доц. д-р Мира Каланова
 • Доц. Веселин Ранков
 • Доц. Мария Диманова
 • Ас. д-р Мирослава Гоговска
 • Ас. д-р Росица Обрешкова
 • Ас. д-р Тея Сугарева
 • Ас. Антон Угринов
 • Ас. Калин Ангелов
 • Ас. Петър Кауков