• Ръководител

               Доц. д-р Мартин Димитров

 

  • Членове

Проф. д-р Емилия Стоева

Доц. д-р Александър Нишков

           Доц. д-р Емил Рашев

Доц. д-р Красимир Андонов

Доц. д-р в.с. Цветан Недков

Доц. Иглена Русева

Гл. ас. д-р в.с. Михаела Танева

Ас. д-р Красимир Стоичков