• Ръководител

Проф. д.н. Мая Димитрова

 

  • Членове

          Проф. д-р Станислав Семерджиев

Проф. д.н. Мирослав Дачев

Проф. д-р Марин Дамянов

Проф. д-р Светлана Стойчева-Андерсон

Доц. д-р Ема Константинова

Доц. д-р Ивайло Костов

Доц. д-р Иван Иванов

Доц. д-р Марияна Лазарова

Доц. Юрий Дачев

Гл. ас. д-р Красимир Кастелов

Ас. Нели Димитрова

Ас. Николай Йорданов