Ръководител

  • Проф. д.н. Камелия Николова

 

Членове

  • Проф. д.н. Анна Топалджикова
  • Проф. д-р Калина Стефанова
  • Проф. д-р Венета Дойчева
  • Доц. д-р Борис Минков
  • Доц. д-р Асен Терзиев
  • Гл. ас. д-р Ангелина Георгиева
  • Ас. д-р Елена Ангелова