Кандидатстудентските консултации се провеждат през месеците юли и август.

Консултациите за образователна степен „Бакалавър“ са групови и индивидуални. Груповите консултации са 30 академични часа и се провеждат по предварително обявен график за различните специалности. За участие в тях се заплаща сумата от 300 лв. Консултациите за образователна степен „Магистър“ са само индивидуални.

 

ГРАФИК ЗА КАНДАДАТСТУДЕНТСКИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН “БАКАЛАВЪР” 2018 г.

ГРАФИК НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН “МАГИСТЪР” 2018 г.

 

Индивидуалните консултации се провеждат след подаване на писмено заявление до декана на съответния факултет и заплащане на такса от 30 лв. за академичен час. В заявлението се посочва броят на часовете и името на преподавател за провеждане на консултацията и периодът от време.

 

Заплащането на таксата за груповите консултации може да бъде извършено по банков път по сметката на НАТФИЗ:

IBAN: BG16BNBG96613100176501
BIC: BNBGBGSD
БАНКА: БНБ

В платежното нареждане трябва да бъде посочено:

  • Кандидатстудентски консултации – КСК
  • Съкращението на специалността – виж съкращението ТУК
  • Датите на кандидатстудентската консултация

Пример: КСК – АДТ – 18-22.08.2018

 

СЪКРАЩЕНИЕ

                СПЕЦИАЛНОСТ

БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ
АДТ Актьорство за драматичен театър
РДТ Режисура за драматичен театър
АКТ Актьорство за куклен театър
РКТ Режисура за куклен театър
Сценография Сценография
ТТМ Театрознание и театрален мениджмънт
ТД – ПМ Театър на движението – Пантомима
ТП Театрална продукция
ФТР Филмова и телевизионна режисура
ФТО Филмово и телевизионно операторство
ФТМ Филмов и телевизионен монтаж
ФТЗ Филмов и телевизионен звук
ФТП Филмово и телевизионно продуцентство
ФТД Филмов и телевизионен дизайн
ФОТ Фотография
АН Анимация
ДР Драматургия
ЕИЖ Екранни изследвания и журналистика
 
МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ
МСИ Мениджмънт в сценичните изкуства
МЕИ Мениджмънт в екранните изкуства
ПР Публична реч
ТИ Театрално изкуство
ФТИ Филмово и телевизионно изкуство
ЕПФ Естетика на приложната фотография
ОТКТ Образователен и терапевтичен куклен театър
РКТП Режисура в куклено-театралните практики
ЕР Екранна режисура

 

Справка и записване – на касата на Театър НАТФИЗ, тел. 02/9231 303.

 

Работно време на касата по време :
Понеделник – Петък: 09:00 – 18:00 ч.
Обедна почивка: 13:00 – 14:00 ч.

 

Повече информация можете да намерите в Наредбата за прием и на тел. 02 9231 243/ 273/ 274/ 271/ 303