Кандидатстудентски консултации

 

Очаквайте информация за кандидатстудентските консултации за 2021 г.

 

Кандидатстудентските консултации се провеждат през месеците юли и август.

Консултациите за образователна степен „Бакалавър“ са групови и индивидуални.

Груповите консултации са 30 академични часа и се провеждат по предварително обявен график за различните специалности. За участие в тях се заплаща сумата от 300 лв. Консултациите за образователна степен „Магистър“ са само индивидуални.

Индивидуалните консултации се провеждат след подаване на писмено заявление и заплащане на такса от 30 лв. за академичен час. В заявлението се посочва броят на часовете и името на преподавател за провеждане на консултацията и периодът от време.

Кандидат-студентите ще могат да се запишат за консултации при съответните преподаватели чрез подаване на заявление по мейл.

 

Как да се запиша:

  1. Изтеглете необходимото заявление за консултации и декларация за лични данни и ги попълнете.
  2. Извършете плащане по банков път по сметката на НАТФИЗ на сумата, която отговаря на типа консултации.
  3. Изпратете заявлението, декларацията и копие от бележката от банката за извършеното от Вас плащане на съответния имейл за специалността (списъка може да видите по-долу)

 

Заплащането на таксата за груповите консултации може да бъде извършено по банков път по сметката на НАТФИЗ:

IBAN: BG16BNBG96613100176501
BIC: BNBGBGSD
БАНКА: БНБ

В платежното нареждане трябва да бъде посочено:

  • Кандидатстудентски консултации – КСК
  • Съкращението на специалността – съкращението за всяка специалност можете да видите по-долу
  • Датите на кандидатстудентската консултация

 

СЪКРАЩЕНИЕ

   СПЕЦИАЛНОСТ

 ИМЕЙЛ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ
АДТ

Актьорство за драматичен театър    

adt@natfiz.bg

РДТ Режисура за драматичен театър                                                        rdt@natfiz.bg
АКТ Актьорство за куклен театър                                                              akt@natfiz.bg
Сценография

 

Сценография                                                                                            sc@natfiz.bg

 

ТТМ

Театрознание и театрален мениджмънт                                              ttm@natfiz.bg

 

ТД – ПТ

Театър на движението – Пантомима                                                  td_pm@natfiz.bg

 

ТП

Театрална продукция                                                                              tp@natfiz.bg

 

ФТР

Филмова и телевизионна режисура                                                       ftr@natfiz.bg

 

ФТО

Филмово и телевизионно операторство                                               fto@natfiz.bg

 

ФТМ

Филмов и телевизионен монтаж                                                          ftm@natfiz.bg

 

ФТЗ

Филмов и телевизионен звук                                                                ftz@natfiz.bg

 

ФТП

Филмово и телевизионно продуцентство                                            ftp@natfiz.bg

 

ФТД

Филмов и телевизионен дизайн                                                            ftd@natfiz.bg

 

ФОТ

Фотография                                                                                            fot@natfiz.bg

 

АН

Анимация                                                                                               an@natfiz.bg

 

ДР

Драматургия                                                                                          dr@natfiz.bg

 

ЕИЖ Екранни изследвания и журналистика                                                 eij@natfiz.bg
 
МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ
МСИИ

Мениджмънт в сценичните изкуства и индустрии 

msii@natfiz.bg

 

МЕИ

Мениджмънт в екранните изкуства  

mei@natfiz.bg

 

ПР

Публична реч   

prech@natfiz.bg

 

ТИ

Театрално изкуство   

ti@natfiz.bg

 

РКТП

Режисура в куклено-театралните практики                                              

rktp@natfiz.bg

 

ФИ

Фотографско изкуство                                                                                  fi@natfiz.bg

 

ОТКТ

Образователен и терапевтичен куклен театър  

otkt@natfiz.bg

 

РСИ

Режисура в сценичните изкуства   

rsi@natfiz.bg

 

ЕР

Екранна режисура                                                                                       er@natfiz.bg

 

ЕД Екранна драматургия                                                                                ed@natfiz.bg

 

 

Подаване на документи онлайн за кандидатстудентските изпити – от 17 до 28 август 2020 г.

Редовни кандидатстудентски изпити– от 1 до 10 септември 2020 г.

 

За повече информация – info@natfiz.bg

и тел. 0889 002 331