Кандидатстудентски консултации 2020/2021

 

Уважаеми кандидат-студенти,
Очаквайте скоро информация, относно записването и провеждането на консултации в специалностите Актьорство за драматичен театър, Актьорство за куклен театър, Театър на движението – Пантомима и Сценография. Кандидат-студентите ще могат да се запишат за консултации при съответните преподаватели чрез подаване на заявление по мейл. Датите, часовете, имейл за записване и останалата необходима информация ще обявим скоро тук.

 

⇒Консултации за специалност “Режисура за драматичен театър”

⇒Консултации и предварителни кандидатстудентски изпити по специалност “Театрознание и театрален мениджмънт”

⇒Консултации за магистърска специалност “Фотографско изкуство”

⇒Консултации за магистърска специалност “Мениджмънт в сценичните изкуства и индустрии”

 

Кандидатстудентските консултации се провеждат през месеците юли и август.

Консултациите за образователна степен „Бакалавър“ са групови и индивидуални. Груповите консултации са 30 академични часа и се провеждат по предварително обявен график за различните специалности. За участие в тях се заплаща сумата от 300 лв. Консултациите за образователна степен „Магистър“ са само индивидуални.

 

Индивидуалните консултации се провеждат след подаване на писмено заявление до декана на съответния факултет и заплащане на такса от 30 лв. за академичен час. В заявлението се посочва броят на часовете и името на преподавател за провеждане на консултацията и периодът от време.

 

Заплащането на таксата за груповите консултации може да бъде извършено по банков път по сметката на НАТФИЗ:

IBAN: BG16BNBG96613100176501
BIC: BNBGBGSD
БАНКА: БНБ

В платежното нареждане трябва да бъде посочено:

  • Кандидатстудентски консултации – КСК
  • Съкращението на специалността – съкращението за всяка специалност можете да видите по-долу
  • Датите на кандидатстудентската консултация

Пример: КСК – АДТ – 24-28.08.2020

 

СЪКРАЩЕНИЕ

                СПЕЦИАЛНОСТ

БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ
АДТ Актьорство за драматичен театър
РДТ Режисура за драматичен театър
АКТ Актьорство за куклен театър
Сценография Сценография
ТТМ Театрознание и театрален мениджмънт
ТД – ПТ
Театър на движението – Пантомима
ТП Театрална продукция
ФТР Филмова и телевизионна режисура
ФТО Филмово и телевизионно операторство
ФТМ Филмов и телевизионен монтаж
ФТЗ Филмов и телевизионен звук
ФТП Филмово и телевизионно продуцентство
ФТД Филмов и телевизионен дизайн
ФОТ Фотография
АН Анимация
ДР Драматургия
ЕИЖ Екранни изследвания и журналистика
 
МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ
МСИИ Мениджмънт в сценичните изкуства и индустрии
МЕИ Мениджмънт в екранните изкуства
ПР Публична реч
ТИ Театрално изкуство
РКТП Режисура в куклено-театралните практики
ФИ Фотографско изкуство
ОТКТ Образователен и терапевтичен куклен театър
РСИ Режисура в сценичните изкуства
ЕР Екранна режисура
ЕД Екранна драматургия

 

За повече информация –  тел. 02 9231 272/ 273/ 274/ 271