Кандидатстудентските консултации се провеждат през месеците юли и август.

Консултациите за образователна степен „Бакалавър“ са групови и индивидуални. Груповите консултации са 30 академични часа и се провеждат по предварително обявен график за различните специалности. За участие в тях се заплаща сумата от 300 лв. Консултациите за образователна степен „Магистър“ са само индивидуални.

 

ГРАФИК ЗА КАНДАДАТСТУДЕНТСКИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН “БАКАЛАВЪР” 2018 г.

ГРАФИК НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН “МАГИСТЪР” 2018 г.

Индивидуалните консултации се провеждат след подаване на писмено заявление до декана на съответния факултет и заплащане на такса от 30 лв. за академичен час. В заявлението се посочва броят на часовете и името на преподавател за провеждане на консултацията и периодът от време.

Справка и записване – на касата на Учебния драматичен театър, тел. 02/9231 303.

 

Работно време на касата по време :
Понеделник – Петък: 09:00 – 18:00 ч.
Обедна почивка: 13:00 – 14:00 ч.

 

Повече информация можете да намерите в кандидатстудентския справочник на НАТФИЗ, в Наредбата за прием и на тел. 02 9231 243/ 273/ 274/ 271/ 303