Прием по специалности за 2018/2019 учебна година

 

ПРИЕМ В БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ

ПРИЕМ В МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

 

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КОНСУЛТАЦИИ

 

Приемни изпити

Приемните изпити в НАТФИЗ са конкурсни и имат специализиран характер, позволяващ откриването на талант, култура, художествен вкус, мотивация и психофизиологични качества, необходими за отделните специалности. Изпитите за бакалавърските специалности се провеждат в два или три кръга, а за магистърските – в два кръга. Те могат да бъдат теоретични и/или практически, анонимни и/или явни, писмени и/или устни.

В НАТФИЗ може да се кандидатства едновременно за две специалности във всеки факултет (ф-т “Сценични изкуства” и ф-т “Екранни изкуства”)

За участие в приемните изпити се внася такса, определена с постановление на Министерски съвет. Внесената такса не се връща в случай, че кандидатът не се е явил на съответен изпит.

 

Наредба за прием на студенти в НАТФИЗ

 

ГОДИШНИ ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ за уч. 2018-2019 г.

 

 ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Подаване на документи за кандидатстване: 20-24 август (включително)

 

Редовните приемни изпити в НАТФИЗ се провеждат от 1 до 10 септември.

 

 

Работно време по време на кандидатстудентската кампания:
от 1 до 11 септември, от 09.00 – 18.00 ч.
обедна почивка: 13.00 – 14.00 ч.