Международното сътрудничество на всички нива на артистичен и академичен обмен винаги е било сред водещите приоритети на НАТФИЗ. Изключителните постижения на завършилите НАТФИЗ се доказват от годишните им участия в много национални и международни студентски и професионални фестивали, ателиета, семинари, конкурси, конгреси, конференции и симпозиуми. НАТФИЗ участва активно в много международни проекти в областта на филмовото и театрално изкуство, както и в областта на образованието по изкуствата.Установени са дългосрочни контакти с университети и академии по изкуствата в целия свят и ползотворни партньорства в проекти, развиващи се по различни образователни програми, между които ТЕМПУС, ЕРАЗМУС, СОКРАТ и др.

 

МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

 

МЕЖДУНАРОДНО ЧЛЕНСТВО