СЪБИТИЯ                 

Преподаватели - Гост-преподаватели

Проф. д.н.

Иван Димитров

Гл. експерт

Светла Алексиева