СЪБИТИЯ                 

Преподаватели - Щатни преподаватели

Проф. д.н.

Мая Димитрова

Чл.-кор. проф. дфн

Мирослав Дачев