СЪБИТИЯ                 

Александър Нишков

Ас. д-р Александър Нишков

Катедра "Филмово и телевизионно операторство и фотография"

За момента не разполагаме с допълнителна информация за преподавателя.