СЪБИТИЯ                 

Асен Терзиев

Доц. Асен Терзиев

Катедра "Театрознание"

 

Образование:    

2020: Спечелен конкурс за доцент по професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство и научна специалност  Театрознание и театрално изкуство ( История на европейския театър) към НАТФИЗ „Кр. Сарафов“

2010: Защита на докторска дисертация на тема „Доминиращи възгледи за театралност в европейския театър през ХХ век”

2003 – 2006: редовен докторант по “История и теория на европейския театър” към НАТФИЗ “Кр. Сарафов”

1997 – 2002: НАТФИЗ “Кр. Сарафов”, специалност “Tеатрознание”

1992 – 1997: Английска езикова гимназия “Гео Милев”, гр. Русе

 

Научна степен: доцент доктор

 

Квалификация: театровед, театрален мениджър

 

Професионално развитие: 

2017 – 2018 – организатор и модератор на дискусии в 2 издания на  проект „Клуб за театър Агора“ на Сдружение „Антракт“

2011 – 2012 – лектор и преподавател в столични училища по проект „В час с театъра” на Съюз на артистите в България и Платформа „Нови драматургии”

2010 – 2011 – селекционер на основната програма на МТФ „Варненско лято” 2011

2010 – 2011 – член на селекционната комисия от театрални критици, определила номинациите и наградите на Съюза на артистите в България „Икар 2011

Септември – Декември 2007 – член на селекционната комисия от театрални критици, определила номинациите на Съюза на артистите в България „Икар 2008”

2005 г. – член на селекционната комисия от театрални критици, определила номинациите и наградите на Съюза на артистите в България „Икар 2005”

2001 – 2003 – сътрудник към Българска асоциация за театър

от 2006 – зам. председател по международната дейност на Гилдия на театроведите и драматурзите към Съюз на артистите в България

от 2005 – преподавател по История на европейския театър в НАТФИЗ „Кр. Сарафов” ( асистент: 2005-2010; гл. асистент от 2010)

от Септември 2004 – главен координатор на Фондация „Виа Фест”

 

По-важни публикации

2019 – „Драмата и Английският романтизъм: Уърдзуърт, Колридж, Байрон, Шели“, изд. „проф. П. Венедиков“

2012 – „Театралността – езикът на представлението”, изд. „проф. П. Венедиков”

2006 – „Вампир или триъгълникът на желанието“ в сборника „Българското драматургично наследство: нови прочити”, издание на НАТФИЗ „Кр. Сарафов” и Сдружение „Антракт”; съставител: доц. д. изк. Камелия Николова

– над 150 доклади, статии, театрални рецензии, интервюта и преводи от английски в периодичните издания/страници за театър и култура: в-к Литературен вестник; сп. HOMO LUDENS; сп. Проблеми на изкуството, Годишник на НАТФИЗ „Кр. Сарафов“, сб. Изкуствоведски четения, сп. Култура, Портал Култура, Въпреки.com, сп. „Списание за танц“,  сп. INTRO; сп. Егоист; сп. EGO, сп. Капитал Лайт сп. Лик, сп. Театър; сп. ЕК; сп. Следва; в-к Артист, TkH – списание за теория на изпълнителските изкуства, Сърбия; уебсайт: Critical Stages (издание на Международната гилдия на театралните критици), уебсайт TheatreTimes, сп. Sipario, Италия, сп. Théâtrepublic Франция; и др.

2005 – 2010 – автор и репортер за рубриката „Театър” на предаването за култура на TV 7 5 по Рихтер

септември – декември 2005 – главен редактор на 11 брой на списание Homo Ludens съвместно с Николай Йорданов

2001 – автор и съставител в справочника Познатата/непозната българска драма, издание на Сдружение “Антракт”

1999, 2000, 2001, 2002, 2003 – редактор и главен редактор на бюлетина за Международния театрален фестивал “Варненско лято”.

 

Участия във фестивали и конференции:

Номври 2019 – делегат за България на Гилдия на театроведите и драматурзите за 17 «Европейска театрална награда», Санкт Петербург

Септември 2018 – Посещение на шоукейс за съвременни изпълнителски изкуства организиран от Художествен и театрален институт, Прага

Юни 2018 – Участие и доклад в теоретична конференция „Как се променя театърът днес?“ в рамките на МТФ „Варненско лято“

Юни 2017, Участие и доклад в теоретична конференция  „Драматургични тенденции през фокуса на Международния театрален фестивал Варненско лято“

Октомври 2016 – Официална визита за представители на Централна и Източна Европа на  международни фестивали в Китай

Април 2016 – 2016, Участие и доклад в Международна научна конференция „Изкуствоведски четения 2016”, София

Октомври 2015 – посещение на Биенале за съвременен танц Charleroi Danses, Белгия

Септември 2015 – посещение на международен театрален фестивал МОТ и шоукейс на съвремения македонски театър, Скопие

Септември 2015 – посещение на БИТЕФ, международне театрален фестивал, Сърбия

Март 2015 – посещение на Шоукейс на съвремения унгарски театър „Дунапарт”, Будапеща

Февруари 2015 – посещение на Чешки театрален фестивал на съвременните изкуства „Мала инвентура”, Прага

Ноември 2014 – делегат за България на Шоукейс на изпълнителските изкуства, Атина, Гърция

Октомври 2014 – официален делегат за България от името на Гилдия на театроведите и драматурзите на ХХVІІ Конгрес на Международната асоциация на театралните критици, Пекин, Китай и участие с доклад в Международния симпозиум „„Един нов свят: професията на критика в епохата на интернет», в рамките на Конгреса.

Юли 2014 – посещение на фестивал на изпълнителските изкуства Fringe Madrid, в Мадрид, Испания

Октомври 2013 г – Посещение на шоукейс на словенския театър в рамките на Мариборски театрален фестивал, Марибор, Словения

Октомври 2013 г – Посещение на Международни срещи в Клуж, организирани от проф. Жорж Баню, Клуж, Румъния

Януари 2013 – Посещение на 4 международни фестивала за изпълнителски изкуства по покана на организация Drama League , Ню Йорк, 2012

Септември 2012 – Посещение на международен театрален фестивал „БИТЕФ”, Белград, Сърбия

Юли 2012 – Делегат за България на Фестивал на класическия театър „Мерида”, Мерида, Испания

Юни 2012 – Участие в Международна конференция „Срещу какво се бунтува съвременния театър”, МТФ „Варненско лято”

Май 2012 – „Изкуствоведски четения”, организирана от Институт по изкуствознание към БАН

Ноември 2011 – Делегат за България на Шоукейс на съвременния танц, Брюксел, Белгия

Септември 2011 – Посещение на „fast” Международен фестивал на съвременните изкуства – Терни, Италия

Септември 2010 – Януари 2011 – участник в проекта S.P.A.C.E. “Programmers on the move” (проект на Европейската комисия по култура) – Ротердам, Холандия и Лондон, Обединено кралство

Ноември 2009 – посещение на шоукейс на съвременните изпълнителски изкуства “p@rt” – Копенхаген, Дания

Септември 2009 –  Посещение на „Дни на професионалистите” в рамките на Женевски фестивал „La Batie”- Женева, Швейцария

Юни 2009 – участие в Международен семинар на театралните критици “Forced to tour – tour de force” в рамките на Holland Festival, Амстердам, Холандия

Ноември 2008 – посещение на Международен танцов фестивал организиран от Пина Бауш – “Fest mit Pina” – Есен, Германия

Септември 2008 – посещение на Showcase на Международен театрален фестивал BITEF 08 – Белград, Сърбия

Октомври 2007 – фестивал Пилзен, гр. Пилзен, Чехия

Август 2007 – официален делегат на Британски съвет за EDINBURG SHOWCASE в рамките на ЕDINBURG INTERNATIONAL FESTIVAL, гр. Единбург, Шотландия

Април 2007 – посещение на Premio Europa – връчване на европейските театрални награди, гр. Солун, Гърция

Декември 2006 – Международна конференция „Performance studies: and beyond”, «Център за изучаване творчеството на Йежи Гротовски и за културни и театрални изследвания”, Вроцлав, Полша

Юли 2006 – посещение на Festival D’Avignon, гр. Авиньон, Франция

Ноември 05 – посещение на Национален театрален фестивал „Й. Караджале”, гр. Букурещ, Румъния

Септември ’ 05 – международен театрален симпозиум “ Артивизмът днес” – в рамките на  39-ото издание на МТФ BITEF’ 05, гр. Белград, Сърбия

Юни’ 05 – теоретична дискусия „Българският театър днес – в рамките на МТФ „Варненско лято’05”, гр. Варна, България

Септември ’ 04 – международен театрален симпозиум “ X … и други страсти” – в рамките на  38-ото издание на МТФ BITEF’ 04, гр. Белград, Сърбия

Април ’ 04 – международен семинар по танцова критика организиран от Фондация “Уъркшоп”, гр. Будапеща, Унгария

Февруари’ 04 – “Изкуство и контекст” – Втора среща на младите аспиранти в областта на изкуствата, организирана от Институт по изкуствознаие към БАН, гр. София, България

Септември’03 – международен театрален симпозиум “Бъдещето на театъра е във философията” – в рамките на  37-ото издание на МТФ BITEF’ 03, гр. Белград, Сърбия

Октомври’02 – международен семинар по танцова критика в рамките на МТФ за съвременен танц “Confrontations”, Прага, Чехия

Юни’02 – международна конференция “Театърът в региони/Ситуации на конфликти”, организирана от IATC и БАТ в рамките на МТФ “Варненско лято’02”, гр. Варна, България

Декември’01 – международен семинар “Регионът като контекст. Геополитика и театър”, организиран от 359°C – Network for Local and Subaltern Hermeneutics, гр. Скопие, Maкедония

Юни’01 – семинар “Ритуал-Театър-Ритуал”, организиран от Театрален департамент към НБУ съвместно с МТФ “Варненско лято 2001”, гр. Варна, България

Септември’00 – семинар за млади театрални критици, организиран от IATC, в рамките на МТФ “Divadelna Nitra”, гр. Нитра, Словакия

 

Награди

Награда „Икар 2013” за Критически текст за Театралността – езикът на представлението от Асен Терзиев, изд. „проф. П. Венедиков” С 2012

Награда „Икар 2007”  за Критически текст за Българското драматургично наследство. Нови прочити, съст. доц. д. изк. Камелия Николова и авторски колектив (Камелия Николова,Венета Дойчева, Искра Николова, Асен Терзиев, Николай Йорданов, Юрий Дачев, Даниела Червенкова) ,  НАТФИЗ “Кр. Сарафов”, Сдружение Антракт, ИК “Проф. Петко Венедиков”, С 2006