СЪБИТИЯ                 

Асен Терзиев

Гл. ас. д-р Асен Терзиев

Катедра "Театрознание"

Образование, специализация: 
2002 – магистър – Театрознание – НАТФИЗ

Академичен опит:
от 2005 – преподавател по История на европейския театър – НАТФИЗ

Гл. ас. д-р Асен Терзиев е театровед и театрален критик с интереси в областите на теорията и историята на театъра, и театралния мениджмънт. През 2002 г. завършва Театрознание в НАТФИЗ „Кр. Сарафов” с дипломна работа на тема “Драматургичното творчество на Байрон и Шели. Английската романтична трагедия – трагедия на самосъзнанието (“tragedy of self-awareness) или визионерска драма”, а през 2010 защитава дисертационен труд на тема „Доминиращи възгледи за театралност в европейския театър през ХХ век.” Последният служи за основа на монографията „Театралността  – езикът на представлението“ (изд. „Петко Венедиков“,София 2012), която получава наградата „Икар“ 2013 на Съюза на артистите в България за най-добър критически текст.

Главен асистент по История на европейския театър в НАТФИЗ „Кр. Сарафов” и главен координатор на фондация „Виа Фест“. Над 200 публикации (театрални рецензии, теоретични статии, интервюта и преводи) в различни специализирани издания за театър и култура: Homo Ludens, Литературен вестник, Капитал Лайт и др.