СЪБИТИЯ                 

Елена Тренчева

Доц. д-р Елена Тренчева

Катедра "Филмова и телевизионна режисура и анимация"

e-mail:
elenatrenchev@abv.bg

Образование, специализация: 
2008 – доктор – Семиотика на костюма в научнофантастичния филм – НАТФИЗ
2001 – бакалавър – Мода – НАТФИЗ

Академичен опит:
09.2008 – главен асистент по “Костюмография” в катедра Филмова и телевизионна режисура и анимация – НАТФИЗ
03.2007-06.2008 – гост-преподавател по Костюмография в сценичните изкуства – НАТФИЗ
10.2006-06.2008 – гост-преподавател по Костюмография в екранните изкуства – НАТФИЗ

Творческа дейност:
2003 – Костюмограф на филма “Bullet”

Участия:
2002 – Международен пленер за млади творци – гр. Дидимотико, Гърция.
2001 – обща художествена изложба секция ‘Дизайн’ към СБХ, софия

Публикации:
Театърът на модата: Знаковите значения на облеклото. //Литературен вестник, №41’ 2006;
Знакови значения на облеклото. Във: Годишник на НАТФИЗ. С., НАТФИЗ 2006, с. 211-223;
Произход на костюма. // Театър, № 6-8’2006, с. 12-15;
Костюмът като знакова система, включена в общия филмов код. // Кино № 5, 2006, с. 36-40;
Бъдеще без бъдеще – Постмодернизмът, Hi-Tech параноята и киберпънкът. // Кино № 6, 2007, с. 69-72;
Тенденции в съвременното научнофантастично кино – проблеми на масовото съзнание. Във: Изкуствоведски четения ‘2008. С., 2009
От Метрополис до Матрицата. Панорама, София, 2009