СЪБИТИЯ                 

Илиана Димитрова

Илиана Димитрова

тел.: +359(2) 9231 211
факс: +359(2) 9897 389
e-mail: rector.office@natfiz.bg

Трудов стаж:
2008 – началник „Кабинет на ректора” – НАТФИЗ
2004 – 2008 – експерт „Връзки с обществеността” – НАТФИЗ
2003 – 2004 – секретар на ректора – НАТФИЗ
1996 – 2003 – организатор – драматичен театър „София”

Образование, специализация:
докторант – Връзки с обществеността – ЮЗУ
магистър – Културжурналистика – ЮЗУ
бакалавър – Културология – ЮЗУ
следдипломна квалификация – Външна търговия и международно право – УНСС
средно-специално – Управител на малка фирма – Royal College of London
средно – 2-ро ЕСПУ „акад.Ем.Станев” – София

Участия в проекти:
ANIMATED – Берлин – 2009
OPENING THE MARKET – Бристъл – 2010