СЪБИТИЯ                 

Ивайло Димитров

Ас. Ивайло Димитров

Катедра "Сценично движение"

За момента не разполагаме с допълнителна информация за преподавателя.