СЪБИТИЯ                 

Иван Димитров

Проф. д.н. Иван Димитров

За момента не разполагаме с допълнителна информация за преподавателя.