СЪБИТИЯ                 

Иво Драганов

Проф. д-р Иво Драганов

Катедра "Кинознание и драматургия" Факултет "Екранни изкуства"

ОБРАЗОВАНИЕ

2018                                     Професор в НБУ и НАТФИЗ „Кр.Сарафов

 

2012                                      Доцент в НБУ и НАТФИЗ „Кр.Сарафов”

 

2011                                      научно-образователна степен   „Доктор”

                                              по кинознание, киноизкуство и телевизия             

 

Август 1999                              Информационна агенция на САЩ

Бюро за образование и култура към Международния отдел на USIA –„Telecommunications in the USA на федерално, щатско и градско ниво”.

 

Декември 1998                          Правно регулиране във Франция към Агенцията по националните честоти. Върховен съвет по аудиовизия.

 

Май-Октомври 1994                  Курс “Ефективният мениджър” – Висше училище по мениджмънт – в алианс с Open University-London.

 

Янаури 1994                             Курс по телевизионен мениджмънт – Senior

Management Course – BBC – Wales – The Thompson Foundation.

 

1976-1981                                ВИТИЗ “Кръстьо Сарафов”, специалност Кинознание.

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА

 

2012-13                                  Член на Националния съвет по кино

 

2011                                       Член на междуведомствена група за изработване проект на Националната стратегия за филмовата индустрия.

 

2011                                         Драматургичен консултант на проекта за телевизионен филм “Дългият сън на Крокодила”.

 

2010 – 2011                        Председател на държавната комисия за

отпускане на субсидии за документални и

научнопопулярни филми  към ИА НФЦ

 

2010                                      Член на Експертния съвет на СЕМ

 

2008-2009                          Главен мениджър на ББТ ТВ

 

Юни 2008                           Директор на проекта DREAM TV

Драматургичен консултант на сериала

„Здравей Папуа”

 

 

2017 – 2018                            Председател на държавната комисия за    отпускане на субсидии за документални и научнопопулярни филми  към  ИА НФЦ

 

2008 -2009                              Председател на държавната комисия за    отпускане на субсидии за документални и научнопопулярни филми  към  ИА НФЦ

 

2004                              Преподавател в Нов български университет – департамент ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ по “Бизнес планиране, програмиране, управление, лицензиране и регулация на електронни медии”

 

2003                                           Редактор на научнопопулярни филми, програмен консултант, участник в проект за учебна телевизия и дистанционно обучение.

 

2002                                      Изпълнителен директор на Телевизия ЕВРОПА

1998 – 2001                          Преизбран за член и секретар на НСРТ във връзка с новия Закон за радио и телевизия.

 

Декември 1997                          Избран за член и секретар на Националния съвет за радио и телевизия по предложение на СБФД от 28-то Народно събрание с решение от 09.12.1997, публикувано в ДВ бр. 119/12.12.1997 г.

 

Август 1997                              Главен съветник на заместник министър-председателя д-р Веселин Методиев.

 

Февруари 1996                          Хоноруван преподавател по „Телевизионна драматургия”; „Драматургия на мултивизията”, НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов”, София. От 2008 година и по „Телевизионно програмиране” в магистърската специалност „Мениджмънт в екранните изкуства”

 

Октомври 1995-Август 1997      Директор “Връзки с   обществеността”, София ИНС.

 

1993-1995                                Първи представител на БНТ в Програмния комитет на Европейския съюз за радио и телевизия.

 

Май 1993-Август 1995               Програмен директор, Канал 1, Българска Национална телевизия

 

Август 1992-Май 1993               Заместник-директор по въпросите на ТВ филмопроизводството, БНТ. Въвежда продуцентската система на филмопроизводството в БНТ с колектив, а след това и в цялата БНТ.

 

Януари-Юли 1992                     Заместник-директор,Българска Национална Филмотека.

 

Окт. 1991-Дек. 1996                Преподавател по “Организация и финансиране на телевизионното и филмовото производство” и „Школи и жанрове в киното”   – Нов Български Университет.

 

1987-1991                                Редактор и сценарист в Студия за научнопопулярни и документални филми “Време”.

 

1982-1986                              Програматор на късометражни филми в отдел “Репертоарен”, ДП “Разпространение на филми”.

 

1972-1982                               Организатор и директор на продукция, Студия за игрални филми “Бояна”.

 

 

НАУЧНА И ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ

 

 

2017                                        „Четвъртата възможност – университетска телевизия” – монография

 

 

 

2014                                         „Особености на телевизионния мениджмънт” – книга – Второ допълнено издание

 

2011                                         Награда за оперативна критика присъдена от Българската филмова академия на годишните награди за творчески постижения за 2010 г.

 

 

 

 

2012                                         “Телевизионното програмиране в общия аудиовизуален контекст”- монография.

 

2010                                         „Особености на телевизионния мениджмънт” – книга – диплом за номинация на Българската филмова академия за творческо постижение в киното за 2011 г.

 

2008-досега                            Статии в сп. „Кино”; публикувани доклади на национални и международни  научни конференции; изследвания в годишници; организиране на семинари;

 

 

1999                                         Участие в представянето на 20-те най -добри филми на 20 век.

 

1995                                         Съсценарист на представяне на “Футболист на годината”

 

1995                                        Автор на идея и съсценарист на  двучасов концерт-спектакъл “Незабравима филмова музика”, НДК – Зала 1, излъчен на 28-ми декември по случай стогодишнината на киното по Канал 1 на БНТ.

 

1976-2ОО3                             Автор на над 200 статии по проблеми на киното, телевизията и визуалната култура в специализирани издания и централния печат.

 

1986-1990                              Автор на сценарии на документални филми, сред които “На бригада … като на бригада”, “Играчка-плачка”, “Кръговрат”, “Нощна София”, “Двойният ад” и др.

 

1987-1991                             Редактор на  научнопопулярни и документални филми, студия “Време”.

 

1989                                    Драматургичен консултант на игралния филм „Данъ Коловъ – Царят на кеча” – реж. Михаил Гецов

 

1988                                       Редактор, “Бягащи кучета” – игрален филм, студия “Бояна”.

 

 

1985-1988                             Извънщатен сътрудник, секция “Кино”, Научно обединение по изкуствознание, БАН – “Проблеми на социалната реализация на документалния филм”.

 

1987                                       Автор на радиопиесата “Лека нощ ми каза…”

 

Годишна награда на Съюза на българските писатели за най-добра радиопиеса “Стара, стара приказка”

 

1986                                      Втора награда /първа не е присъдена/ за радиопиесата “Стара, стара приказка” в национален анонимен конкурс на Българското радио.

 

Автор на литературната идея на документалния филм “Дом 8” на режисьора Николай Волев, получил 16 международни, 1 национална и 2 световни награди.

 

1985                                      Извънщатен сътрудник по филмовата част на изследването за спонтанно възникващите младежки групи. Научен институт за изследване на младежта с ръководител проф. Петър-Емил Митев д.ф.н.

 

 

 

 

 

ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ

 

2012                                       Главен координатор на „Европейската нощ на учените в България“ – 2013, 2014, 2015 г.

2011/17                                  Председател на сдружение с нестопанска цел – Каритас, София

 

Член на „Академика 21“ –сдружение на преподавателите по екранни изкуства.

2007                                       Член на Българската филмова академия

 

2006-2009                              Член на първата комисия по етика за електронни медии – избран от независимата квота от асоциацията на българските радио и телевизионни оператори – АБРО.

 

2001                                        Съосновател на Българската комисия за кино

 

1990                                         Член на Съюза на българските филмови дейци – секция “Критика”.

 

1985-1989                               Заместник-председател на Кабинета на младите филмови дейци.

 

1995-1999                               Член на факултетния съвет на Центъра за дистанционно обучение, висше училище по мениджмънт.