СЪБИТИЯ                 

Красимир Кастелов

Гл. ас. д-р Красимир Кастелов

Катедра "Кинознание и драматургия"

За момента не разполагаме с допълнителна информация за преподавателя.