СЪБИТИЯ                 

Лора Златанова

Лора Златанова

Гл. експерт “Студенти”

тел. :+ 359(2) 9231 243
факс: +359(2) 9897 389
e-mail: l.zlatanova@natfiz.bg
Работно време: 09. 00 – 18. 00 часа
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа