СЪБИТИЯ                 

Майя Петрова

Проф. Майя Петрова

Катедра "Актьорство, режисура и сценография за куклен театър"

За момента не разполагаме с допълнителна информация за преподавателя.