СЪБИТИЯ                 

Мария Диманова

Доц. Мария Диманова

Катедра "Актьорство и режисура за драматичен театър"

За момента не разполагаме с допълнителна информация за преподавателя.