СЪБИТИЯ                 

Михаела Танева-Андреева

Гл. ас. д-р Михаела Танева-Андреева

Катедра "Филмово и телевизионно операторство и фотография"

За момента не разполагаме с допълнителна информация за преподавателя.