СЪБИТИЯ                 

Мира Каланова

Доц. д-р Мира Каланова

Катедра "Актьорство и режисура за драматичен театър"

За момента не разполагаме с допълнителна информация за преподавателя.