СЪБИТИЯ                 

Мирослава Гоговска

Ас. д-р Мирослава Гоговска

Катедра "Актьорство и режисура за драматичен театър" Факултет "Сценични изкуства"