СЪБИТИЯ                 

Петя Караджова

Ас. д-р Петя Караджова

Катедра "Актьорство, режисура и сценография за куклен театър"

За момента не разполагаме с допълнителна информация за преподавателя.