СЪБИТИЯ                 

Росица Илиева

Доц. Росица Илиева

Катедра "Филмова и телевизионна режисура и анимация"

За момента не разполагаме с допълнителна информация за преподавателя.