СЪБИТИЯ                 

Росица Николова

Ас. Росица Николова

Катедра "Сценично движение"

За момента не разполагаме с допълнителна информация за преподавателя.