СЪБИТИЯ                 

Румен Рачев

Проф. Румен Рачев

Катедра "Актьорство, режисура и сценография за куклен театър"

За момента не разполагаме с допълнителна информация за преподавателя.