СЪБИТИЯ                 

Таисия Янбастиева

Проф. Таисия Янбастиева

Катедра "Сценично движение"

Образование

1968-Завършва “Актьорско майсторство за драматичен театър и кино” при проф. Л. Ф. Макариев във филиала на Ленинградския държавен институт за театър, музика и кинематография при Воронежкия драматичен театър “Ал. Колцов”.

1970-Аспирантура в “Катедрата по основи на сценическото движение” при ЛГИТМиК .

Професионална кариера

1971-1972-Работи като хоноруван консултант по пластика в Народен драматичен театър “Сълза и смях”.

от 1971- Преподавател по пластика в НАТФИЗ, факултет “Сценични изкуства”.

По-важни постановки: “Максималистът”; “Мъртви души”; “Ученикът на дявола”; “Морскосиньо”; “Укротяване на опърничавата”; “Съзаклятието на лицемерите” и др.

Публикации в продължаващи издания и сборници

Опит за усъвършенстване на рефлекторния механизъм на специфичното актьорско въображение в предмета ОСД. // С б. теорет. текстове на НАТФИЗ “Кр. Сарафов”, 27, 1995, с. 84 – 95.

Специфика на актьорската пластичност. // С б. теорет. текстове на НАТФИЗ “Кр. Сарафов”, 30, 2004, с. 93 – 102.