СЪБИТИЯ                 

Тея Сугарева

Ас. д-р Тея Сугарева

Катедра "Актьорство и режисура за драматичен театър"

За момента не разполагаме с допълнителна информация за преподавателя.