СЪБИТИЯ                 

Валентина Минкова

Ас. Валентина Минкова

Катедра "Кинознание и драматургия"

За момента не разполагаме с допълнителна информация за преподавателя.