Отдел „Стратегическо развитие“

Отделът има следния обхват на действие:

  • Национален и международен имидж на академията
  • Национални и международни проекти и програми
  • Академични и специални събития
  • Кариерно ориентиране и работа с алумните на НАТФИЗ
  • Обучение на чужденци и европейски дипломни приложения

 

Началник
Илиана Димитрова

Секретаркабинет на ректора
Мариела Костова

Гл. експерт “Връзки с обществеността”
Десислава Димитрова

Eксперт международно сътрудничество “Екранни изкуства”
Красимира Иванова

Eксперт международно сътрудничество “Сценични изкуства”
Яна Джарова – Караколева

Експерт “Събития”
Валерия Живкова

Гл. експерт “Кариерно ориентиранe”
Даниела Червенкова

Експерт “Дигитална реклама”
Вихрен Чернокожев

 

Организатор „Продажби и билети“                  

Мария Иванова