Ректор

Чл.-кор. проф. дфн Мирослав Дачев

тел : + 359 (2) 9231 225
e-mail: rector.office@natfiz.bg
приемно време: сряда, 14:00 – 17:00 часа

 

Заместник-ректор

Доц. д-р Елена Тренчева
тел. : + 359(2) 9231 291

 

Заместник-ректор

Проф. д-р Пенко Господинов
тел. :+ 359(2) 9231 261

 

Началник отдел „Учебна дейност“

Мариела Костова
e-mail: rector.office@natfiz.bg
Работно време: 09. 00 – 18. 00 часа
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа

 

Помощник-ректор

Владимир Кузманов
тел. : + 359(2) 9231 223
Работно време: 09. 00 – 18. 00 часа
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа

 

Декан – Факултет “Сценични изкуства”

Доц. д-р Лора Мутишева

тел:+ 359(2) 9231 359
e-mail: lora.mutisheva@gmail.com

 

Декан – Факултет “Екранни изкуства”

Проф. д-р Красимир Андонов
тел. : + 359(2) 9231 291

 

Ръководители на катедри

Ръководител, катедра “Драматичен театър”
Проф. д-р Велимир Велев
тел: + 359(2) 9231 262

 

Ръководител, катедра “Куклен театър”
Проф. д-р Константин Каракостов
Тел: + 359(2) 9231 263

 

Ръководител, катедра “Театрознание”
Доц. д-р Асен Терзиев
Тел: + 359(2) 9231 266

 

Ръководител, катедра “Аудио-визуално производство”
Доц. д-р Мартин Димитров
Тел: + 359(2) 9231 292

 

Ръководител, катедра “Световна култура”
Доц. д-р Борис Минков 

 

 

Адрес:

София 1000
ул. “Г. С. Раковски” 108А

 

Пропуск – сграда “А” – ул. ” Г. С. Раковски” 108А – тел +359(2) 9231 351
Пропуск – сграда “Б” – ул. “Ст. Караджа” 20 – тел. + 359 (2) 9231 354
Пропуск – сграда “В” – ул. “Г. С. Раковски” 114 – тел. + 359 (2) 9231 353

 

Билетна каса Театър НАТФИЗ / Куклен театър НАТФИЗ

ул. “Г. С. Раковски” 108А

тел: 02/9231 303 / 088 900 2331

info@natfiz.bg

Работно време на касата:

вторник – събота, от 10.00 до 19.30 ч.; обедна почивка 14.00 – 15.30 ч.