Адрес:

София – 1000
ул. “Г. С. Раковски” 108А
пощ. кутия 1000

 

Билетна каса
тел: + 359(2) 9231 303
Работно време:
вторник – събота: 10:30 – 19:00 часа
Обедна почивка: 14:00 – 15:30 часа

Пропуск – ул. ” Г. С. Раковски” 108А – тел +359(2) 9231 351
Пропуск – ул. “Ст. Караджа” 20 – тел. :+ 359 (2) 9231 354
Пропуск – ул. “Г.С. Раковски” 114 – + 359 (2) 9231 353

 

Ректор
Проф. д-р Станислав Семерджиев
тел : + 359 (2) 9231 225
e-mail: stanislav.semerdjiev@gmail.com
приемно време: сряда, 14:00 – 17:00 часа

 

Помощник-ректор
Владимир Кузманов
тел. : + 359(2) 9231 223
Работно време: 09. 00 – 18. 00 часа
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа

 

Декан, факултет “Сценични изкуства”
Проф. Пламен Марков
тел. :+ 359(2) 9231 261

 

Декан, факултет “Екранни изкуства”
Доц. Любомир Христов
тел. : + 359(2) 9231 291

 

Отдел “Стратегическо развитие”

 

Началник
Илиана Димитрова
тел. : + 359(2) 9231 211
e-mail: dimitrova.iliana@gmail.com

 

Секретаркабинет на ректора
Мариела Костова
тел. : + 359(2) 9231 225
e-mail: rector.office@natfiz.bg
Работно време: 09. 00 – 18. 00 часа
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа

 

Гл. експерт “Връзки с обществеността”
Десислава Димитрова
Тел: + 359(2) 9231 214
e-mail: pr.natfiz@gmail.com
Работно време: 09. 00 – 18. 00 часа
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа

 

Eксперт международно сътрудничество “Екранни изкуства”
Красимира Иванова
Тел:+ 359(2) 9231 231
e-mail: natfiz.foreign.dep@gmail.com
Работно време: 09. 00 – 18. 00 часа
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа

 

Eксперт международно сътрудничество “Сценични изкуства”
Яна Джарова – Караколева
Тел:+ 359(2) 9231 233
e-mail: ya.djarova@natfiz.bg
Работно време: 09. 00 – 18. 00 часа
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа

 

Експерт “Събития”
Валерия Живкова
Тел:+ 359(2) 9231 359
e-mail: v.zhivkova@natfiz.bg
Работно време: 09. 00 – 18. 00 часа
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа

 

Гл. експерт “Кариерно ориентиранe”
Даниела Червенкова
Тел:+ 359(2) 9231 360
e-mail: careercentar@natfiz.bg
Работно време: 09. 00 – 13. 00 часа

 

Експерт “Дигитална реклама”
Вихрен Чернокожев
Тел:+ 359(2) 9231 241
e-mail: v.chernokozhev@natfiz.bg
Работно време: 09. 00 – 18. 00 часа
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа

 

Учебен отдел

 

Началник
Анелия Цветкова
тел. :+ 359(2) 9231 271
e-mail: a.tsvetkova@natfiz.bg
Работно време: 09. 00 – 18. 00
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа

 

Експерт “Сценични изкуства”
Екатерина Кънчева
тел. :+ 359(2) 9231 274
e-mail: ek.kancheva@natfiz.bg
Работно време: 09. 00 – 18. 00
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа

 

Гл. експерт “Екранни изкуства”
Йорданка Йолова
Тел:+ 359(2) 9231 273
e-mail: yo.yolova@natfiz.bg
Работно време: 09. 00 – 18. 00 часа
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа

 

Гл. експерт “Научна дейност”
Светла Алексиева
Тел:+ 359(2) 9231 275
s.aleksieva@natfiz.bg
Работно време: 09. 00 – 18. 00 часа
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа

 

Гл. експерт “Студенти”
Лора Златанова
тел. :+ 359(2) 9231 272
e-mail: l.zlatanova@natfiz.bg
Работно време: 09. 00 – 18. 00 часа
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа

 

Счетоводен отдел

 

Главен счетоводител
Красимира Царева
тел.+ 359(2) 9231 224
e-mail: k.tsareva@natfiz.bg
Работно време: 09. 00 – 18. 00 часа
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа

 

Счетоводител
Снежана Делчева
Тел:+ 359(2) 9231 284
Работно време: 09. 00 – 18. 00 часа
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа

 

Счетоводител
Стоянка Павлова
Тел:+ 359(2) 9231 282
Работно време: 09. 00 – 18. 00
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа

 

Финансов контрольор
Елица Ценова
Тел: + 359(2) 9231 243
Работно време: 09. 00 – 18. 00 часа
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа

 

Касиер – счетоводител
Емилия Гелова
Тел:+ 359(2) 9231 285
Работно време: 09. 00 – 18. 00 часа
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа

 

Главен експерт “Управление човешки ресурси”
Веса Стойчева
Тел:+ 359(2) 9231 281
Работно време: 09. 00 – 18. 00 часа
Обедна почивка: 13. 00 – 14. 00 часа

 

Ръководители на катедри

Ръководител, катедра “Актьорство и режисура за драматичен театър”
Проф. д-р Чайка Петрушева
тел: + 359(2) 9231 262

Ръководител, катедра “Актьорство, режисура и сценография за куклен театър”
Проф. Боньо Лунгов
Тел: + 359(2) 9231 263

Ръководител, катедра “Сценична реч”
Проф. Диляна Мичева
Тел: + 359(2) 9231 264

Ръководител, катедра “Сценично движение”
Проф. д-р Петя Цветкова
Тел: + 359(2) 9231 265

Ръководител, катедра “Театрознание”
Проф. д. н. Камелия Николова
Тел: + 359(2) 9231 266

Ръководител, катедра “Филмова и телевизионна режисура и анимация”
Доц. Росица Илиева
Тел: + 359(2) 9231 292

Ръководител, катедра “Филмово и телевизионно операторство и фотография”
Доц. д-р Емил Рашев
Тел: + 359(2)9231 332

Ръководител, катедра “Кинознание и драматургия”
Проф. д. н. Мая Димитрова
Тел: + 359(2) 9231 294

 

Театър НАТФИЗ

Директор
д-р Петър Кауков
Тел. : + 359(2) 9231 302
е-mail: dramanatfiz@gmail.com
Работно време: 14. 00 – 18. 00 часа

 

Куклен театър НАФТИЗ

Директор
Валентина Германова
Тел: + 359(2) 9231 324
e-mail: natfiz.ukt.v@abv.bg
Работно време: 09:00 – 18:00 часа
Обедна почивка: 13:00 – 14:00 часа

 

Билетна каса
Мария Иванова
Тел: + 359(2) 9231 303
Работно време:
понеделник – петък: 10:30 – 19:00 часа
Обедна почивка: 14:00 – 15:30 часа

 

Учебен аудио – визуален комплекс

Директор
Акад. проф. Людмил Стайков
Тел: + 359(2) 9231 331
факс: +359(2) 9897 389

 

Началник Учебна киностудия
Проф. д-р Теодор Янев
Тел: + 359(2) 9231 332

 

Академична библиотека и архив

 

Началник
Надежда Дякова
Тел: + 359(2) 9231 391
e-mail:  natfiz.library@gmail.com
Skype: natfiz_library

 

Библиотекари
Борислава Маноилова
Десислава Орлова
Красимира Инкова
Ирена Кърцелина

 

Сектор ОБРАБОТКА

+ 359(2) 9231 393

Сектор ЗАЕМНА

+ 359(2) 9231 392

e-mail: natfiz.library@gmail.com
Skype: natfiz_library

Работно време с читатели:

понеделник: от 14.00 до 17.30 ч.

вторник – петък: от 09.00 до 18.00 ч.

 

Студентско общежитие
Адрес: София 1700, Студентски град, блок 29
Тел. : + 359 (2) 868 5181