Органи на управление на НАТФИЗ са Общото събрание, Академичният съвет и Ректорът

Общото събрание е висш орган на управление на НАТФИЗ.

Съставът, процедурата по свикването и заседанията на ОС са уредени в чл. 8 на Правилника за устройството и дейността на НАТФИЗ, а неговите правомощия – в чл. 9 на същия Правилник. Академичният съвет определя структурния състав на ОС съгласно Закона за висшето образование.

Актуален състав на общото събрание

Председател:

 • Проф. д-р Веселина Раева

Зам. председател:

 • Доц. д-р Емил Рашев

Щатни хабилитирани преподаватели: 

 • чл. -кор. проф. Пламен Марков
 • Проф. доайен Диана Борисова
 • Проф. д.н. Анна Топалджикова
 • Проф. д.н. Божидар Манов
 • Проф. д.н. Камелия Николова
 • Проф. д.н. Любомир Халачев
 • Проф. д.н. Мая Димитрова
 • Проф. д.н. Мирослав Дачев
 • Проф. д.н. Николай Лазаров
 • Проф. д-р Александър Илиев
 • Проф. д-р Анастасия Търколева
 • Проф. д-р Атанас Атанасов
 • Проф. д-р Атанас Кънчев
 • Проф. д-р Венелин Грамадски
 • Проф. д-р Дочо Боджаков
 • Проф. д-р Емил Митрополитски
 • Проф. д-р Емилия Стоева
 • Проф. д-р Ивайло Христов
 • Проф. д-р Калина Стефанова
 • Проф. д-р Любомир Гърбев
 • Проф. д-р Петя Цветкова
 • Проф. д-р Светлана Стойчева
 • Проф. д-р Станислав Семерджиев
 • Проф. д-р Теодор Янев
 • Проф. д-р Чайка Петрушева
 • Проф. Боньо Лунгов
 • Проф. Венета Дойчева
 • Проф. Дeляна Мичева
 • Проф. Жени Пашова
 • Проф. Здравко Митков
 • Проф. Иван Добчев
 • Проф. Майя Петрова
 • Проф. Румен Рачев
 • Проф. Снежина Танковска
 • Проф. Таисия Янбастиева
 • Доц. д-р Георги Николов
 • Доц. д-р Емил Рашев
 • Доц. д-р Ивайло Костов
 • Доц. д-р Катерина Илкова
 • Доц. д-р Марин Дамянов
 • Доц. д-р Мирослав Цветанов
 • Доц. Александра Хонг
 • Доц. Боряна Георгиева
 • Доц. Веселин Ранков
 • Доц. Владислав Будинов
 • Доц. Данко Йорданов
 • Доц. Иглена Русева
 • Доц. Любомир Христов
 • Доц. Майа Енчева
 • Доц. Мария Диманова
 • Доц. Петър Пашов
 • Доц. Росица Илиева
 • Доц. Фанка Хаджиниколова
 • Доц. Юрий Дачев
 • Доц. Ясен Вълчанов

Щатни нехабилитирани преподаватели:

 • Доц. д-р Константин Каракостов
 • Гл. ас. д-р Елена Тренчева

Административен персонал:

 • Валентина Германова
 • Красимира Царева