Резултати от II кръг

Резултати от I кръг

 

Списък на кандидат-студентите допуснати до II кръг

 

 

 

СПИСЪК НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ “ТЕАТРОЗНАНИЕ И ТЕАТРАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ” (предварителен кандидатстудентски изпит)

 

 

 

Предварителни кандидатстудентски изпити по “Театрознание и театрален мениджмънт” – 5 – 6 април 2019 г.

 

ПРЕДВАРИТЕЛНИ КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ ЗА

     Специалност Театрознание и театрален мениджмънт” в НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов”

 

На 5 и 6 април (петък и събота) 2019 г. за “Театрознание и театрален мениджмънт” – една от основните специалности във факултет “Сценични изкуства” на Националната академия за театрално и филмово изкуство, ще се проведат предварителни кандидатстудентски изпити. Редовният кандидатстудентски прием е от 1 до 10 септември 2019 г.

Консултации (по индивидуална заявка) за предварителните кандидатстудентски изпити ще се провеждат всеки ден от 14.00 до 16.00 часа от понеделник до неделя от 11 март до 4 април 2019 г.

Обучението в специалността  “Театрознание и театрален мениджмънт е единственото в страната, което подготвя високо квалифицирани професионалисти в областта на театралната история и теория, на театралната критика и на театралния мениджмънт, притежаващи широка информация и базисни умения както за работа в театъра, така и в сферата на журналистиката, другите изкуства и културата.

Студентите придобиват знания върху всички компоненти на театъра в съвременния културен контекст. Те се запознават в детайли с историята и теорията на българския, европейския и световния театър, с теорията на драмата, представлението и зрителското възприятие, както и с основните принципи на театралния мениджмънт, маркетинг и културна политика в областта на сценичните изкуства. В хода на следването студентите усвояват базисни умения за анализ на драматургични текстове, спектакли, общите театрални  процеси, състоянието на една театрална организация и на културния пазар.

Обучението има за цел да изгради практически способности за теоретични театрални изследвания, за критическо писане в широк спектър от специализирани и журналистически жанрове в печатни и електронни медии, както и за ръководна и експертна работа в субсидирани театри, независими трупи, проекти, фестивали и други формации.

В процеса на следването студентите развиват умения за работа в екип, участват в дейността на Театър НАТФИЗ, публикуват в Годишника на НАТФИЗ, участват в програмите за студентски обмен с много училища по театър в европейските страни, практикуват като сътрудници в провеждането на театрални фестивали и други форуми.

Обучението е редовно, с продължителност четири години.

Завършилите специалността придобиват образователно-квалификационна степен “Бакалавър”, с  професионална квалификация “Театровед”  и “Театрален мениджър”. Те могат да работят като:

 • Театрални критици и журналисти в печатните и електроните медии,
 • ръководители, драматурзи, консултанти на театри, трупи и медии,
 • ръководители и координатори на проекти в областта на сценичните изкуства и културата,
 • експерти в сферата на театралното производство, маркетинг и разпространение
 • служители в държавна и общинска администрация по култура
 • преподаватели в средните училища с профил “Изкуство”

 

Дипломиралите се студенти могат да продължат обучението си в магистърските програми „Театрално изкуство”, “Мениджмънт в сценичните изкуства”, както и в различни други магистърски програми у нас и в чужбина.

Предварителни кандидатстудентски изпити – 5 и 6 април 2019 г.

Редовни кандидатстудентски изпити– от 1 до 10 септември 2019 г.

Консултации – индивидуални заявки – от 11 март до 4 април 2019 г. на телефон: +359 886742406

Записвания за консултациите (след направена заявка)от 10 март до 4 април 2019 г. на касата на Театър НАТФИЗ, ул. „Г. С. Раковски”108А, тел.: + 359(2) 9231 303

Документи за участие в предварителните кандидатстудентски изпити се подават на 3 и 4 април 2019 г. на касата на Театър НАТФИЗ, ул. „Г. С. Раковски”108А

За повече информация: тел. + 359 886742406; +359(2) 9231 271

 

 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛНИ КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ ЗА

СПЕЦИАЛНОСТ

ТЕАТРОЗНАНИЕ И ТЕАТРАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ

ПРИЕМЕН ИЗПИТ

 

І КРЪГ (анонимен, писмен)

 

Есе върху тема, зададена от комисията, свързана с представите на кандидата за театъра

Продължителност: 4 астрономически часа.

Цел: Проверка на способността за оригинално творческо мислене, общата писмена култура и отношението на кандидатите към изкуството.

 

ІІ КРЪГ (устен)

Коментар на личните впечатления на кандидата от спектакъл, предложен от комисията. Събеседване с кандидатите върху общата и театралната им култура.

Цел: Проверка на възможностите на кандидатите за възприемане и осмисляне на театрално представление. Запознаване с мотивацията им за избора на специалността, с естетическите им вкусове и интерес към театъра.

 

 

Препоръчителна литература:

 

Пиеси

 1. Иван Вазов “Службогонци”
 2. Антон Страшимиров “Вампир”
 3. Пейо К. Яворов “В полите на Витоша”
 4. П. Ю. Тодоров “Змейова сватба”
 5. Рачо Стоянов “Майстори”
 6. Ст. Л. Костов “Големанов”
 7. Йордан Йовков “Албена”
 8. Йордан Радичков “Януари”
 9. Иван Радоев “Човекоядката”
 10. Никола Русев “От земята до небето”
 11. Константин Илиев “Нирвана”
 12. Станислав Стратиев “Сако от велур”
 13. Стефан Цанев “Последната нощ на Сократ”
 14. Маргарит Минков “Камината”

 

Теоретични текстове

 1. К. С. Станиславски. Моят живот в изкуството. Наука и изкуство. София. 1976
 2. Бертолт Брехт. Малък органон за театъра. В: Избрани творби в четири тома. Т. ІV. Народна култура. София. 1985
 3. Питър Брук . Празното пространство. В: Избрани произведения. Наука и изкуство. София. 1979