Прием по специалности за 2017/2018 учебна година

За бакалавърска степен

Факултет “Сценични изкуства”

Актьорство за драматичен театър
Актьорство за куклен театър
Режисура за драматичен театър
Театър на движението – Танцов театър
Сценография за куклен театър
Сценичен и екранен дизайн
Театрознание и театрален мениджмънт

 

Факултет “Екранни изкуства”

Филмова и телевизионна режисура
Филмово и телевизионно операторство
Филмов и телевизионен монтаж
Фотография
Анимация и виртуален дизайн
Екранни изследвания и журналистика
Драматургия
Филмов и телевизионен звук
Филмово и телевизионно продуцентство

 

Приемни изпити

Приемните изпити в НАТФИЗ са конкурсни и имат специализиран характер, позволяващ откриването на талант, култура, художествен вкус, мотивация и психофизиологични качества, необходими за отделните специалности. Изпитите за бакалавърските специалности се провеждат в два или три кръга, а за магистърските – в два кръга. Те могат да бъдат теоретични и/или практически, анонимни и/или явни, писмени и/или устни.
В НАТФИЗ може да се кандидатства едновременно за две специалности.

За участие в приемните изпити се внася такса, определена с постановление на Министерски съвет. Внесената такса не се връща в случай, че кандидатът не се е явил на съответен изпит.

Такси за изпити

Повече информация можете да намерите в кандидатстудентския справочник на НАТФИЗ, в Наредбата за прием или на тел. 02 9231 303/ 272/ 273/ 274/ 271

За мнения, предложения и въпроси, пишете на e-mail: rector.office@natfiz.bg

Работно време по време на кандидатстудентската кампания:
от 1 до 11 септември от 09.00 – 18.00 ч.
обедна почивка: 13.00 – 14.00 ч.