Международни програми и проекти

TIP Project – Transferring Innovative Practices in 2nd chance education addressing ELET

НАТФИЗ е партньор и домакин на двугодишен европейски проект, в сферата на образованието и социалната интеграция, финансиран от програма Еразмус+:
ВИЖТЕ ОЩЕ...

Програма ЕРАЗЪМ +

През 2005 г. НАТФИЗ кандидатства успешно за участие в европейската програма за обмен на преподаватели и студенти „ERASMUS” и получи от Европейската комисия специална ERASMUS-харта, която беше подновена през 2007 г. Срокът за кандидатстване за учебната 2017-2018 г.  за ЕРАЗЪМ+ мобилност е до 15.11.2017 г. Условията може да прочетете тук. Заявление за кандидатстване (за студентска […]
ВИЖТЕ ОЩЕ...

Наградата на CILECT

КАКВО Е THE CILECT PRIZE? THE CILECT PRIZE е първата по рода си награда присъдена на студентски филми от цялата общност на Училищата пълноправни членове на CILECT. В момента CILECT включва 168 институции от 61 страни. Всяко училище има право да изпрати по един филм в категориите – игрален, документален и анимационен филм. Всички избрани […]
ВИЖТЕ ОЩЕ...

Международна лятна академия

МЕЖДУНАРОДНАТА ЛЯТНА АКАДЕМИЯ СЕ ОТМЕНЯ ЗА 2018 Г.     МЕЖДУНАРОДНА ЛЯТНА АКАДЕМИЯ “ROCK THE BOAT! Entrepreneurship and Leadership in the Performing Arts and Creative Industries: International Trends and Local Specificity” НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЯ ЗА ТЕАТРАЛНО И ФИЛМОВО ИЗКУСТВО (НАТФИЗ) София: 12 – 16 Юни 2017 г. Националната академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ) с […]
ВИЖТЕ ОЩЕ...