Доставка на питейна вода и отвеждане и пречистване на отпадъчни води за сградите на НАТФИЗ „Кр.Сарафов” за срок от 5 години

Документи