Отпечатване и доставка на печатни материали: дипляни, плакати, афиши, винили, рекламни каталози, годишници и други, необходими за осъществяване на дейността на НАТФИЗ ”Кр.Сарафов”

Документи