Екранни изкуства – седмични програми

 

ГРАФИК – I курс – 2018/2019 зимен семестър

 

Филмова и телевизионна режисура и анимация
Филмова и телевизионна режисура

Втори курс

Филмов и телевизионен монтаж

Втори курс

Трети курс

Филмов и телевизионен дизайн
Анимация

Трети курс

Филмово и телевизионно продуцентство

Втори курс

Филмово и телевизионно операторство и фотография
Филмово и телевизионно операторство

Втори курс

Трети курс

Фотография
Естетика на приложната фотография
Филмов и телевизионен звук

Втори курс
Трети курс

Кинознание и драматургия
Екранни изследвания и журналистика

Трети курс

Драматургия

Втори курс

Трети курс

Мениджмънт в екранните изкуства