Факултет “Екранни изкуства” – седмични програми

 

ГРАФИК – I КУРС – ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР 2018/2019

 

Филмова и телевизионна режисура и анимация
Филмова и телевизионна режисура

Втори курс

Филмов и телевизионен монтаж

Втори курс

Четвърти курс

Филмов и телевизионен дизайн
Анимация
Филмово и телевизионно продуцентство

 

Филмово и телевизионно операторство и фотография
Филмово и телевизионно операторство

Втори курс

Трети курс
Четвърти курс

Фотография
Естетика на приложната фотография

Първи курс

Филмов и телевизионен звук

Втори курс

Трети курс

Кинознание и драматургия
Екранни изследвания и журналистика
Драматургия

Втори курс

Трети курс

Четвърти курс

Мениджмънт в екранните изкуства