Сценични изкуства – седмични програми

Актьорство и режисура за драматичен театър
Актьорство за драматичен театър
Сценография

Първи курс

Театрална продукция
Сценичен и екранен дизайн

Втори курс, проф. д-р Чайка Петрушева
Трети курс, доц. Марина Райчинова
Четвърти курс, доц. д-р Мира Каланова

Мениджмънт в сценичните изкуства
Театрално изкуство

Първи курс

Режисура за драматичен театър

Първи курс, проф. Маргарита Младенова
Втори курс, проф. Пламен Марков
Трети курс, проф. Снежина Танковска
Четвърти курс, проф. Иван Добчев

 

Актьорство, режисура и сценография за куклен театър
Актьорство за куклен театър

Първи курс, проф. Румен Рачев
Втори курс, проф. Боньо Лунгов
Трети курс, проф. Жени Пашова
Четвърти курс, доц. Майя Енчева

Режисура за куклен театър
Сценография за куклен театър

Втори курс, проф. Майя Петрова
Четвърти курс, проф. Майя Петрова

Образователен и терапевтичен куклен театър

Първи курс

Режисура в куклено-театралните практики

 

Театрознание
Театрознание и театрален мениджмънт

Първи курс

Трети курс
Четвърти курс

Сценично движение
Театър на движението – Танцов театър

Втори курс, доц. Ясен Вълчанов
Четвърти курс, проф. д-р Петя Цветкова

Театър на движението – Пантомима

Първи курс, проф. д-р Александър Илиев
Трети курс, доц. Александра Хонг

Сценична реч
Публична реч