Факултет “Сценични изкуства” – седмични програми

 

Актьорство и режисура за драматичен театър
Актьорство за драматичен театър

Първи курс, проф. Здравко Митков

Първи курс, проф. Снежина Танковска

Втори курс, проф. Пламен Марков
Втори курс, проф. д-р Ивайло Христов

Трети курс, проф. Стефан Данаилов

Четвърти курс, проф. Иван Добчев

Сценография
Театрална продукция

Първи курс

Сценичен и екранен дизайн

Втори курс, проф. д-р Чайка Петрушева
Трети курс, доц. Марина Райчинова
Четвърти курс, доц. д-р Мира Каланова

Мениджмънт в сценичните изкуства
Театрално изкуство
Режисура за драматичен театър

 

Актьорство, режисура и сценография за куклен театър
Актьорство за куклен театър
Режисура за куклен театър
Сценография за куклен театър

Втори курс, проф. Майя Петрова
Четвърти курс, проф. Майя Петрова

Образователен и терапевтичен куклен театър
Режисура в куклено-театралните практики

Първи курс

 

Театрознание
Театрознание и театрален мениджмънт

Първи курс

Втори курс

Трети курс

Четвърти курс

Сценично движение
Театър на движението – Танцов театър

Втори курс, доц. Ясен Вълчанов

Четвърти курс, проф. д-р Петя Цветкова

Театър на движението – Пантомима

Първи курс, проф. д-р Александър Илиев
Трети курс, доц. Александра Хонг

Сценична реч

Публична реч